Programmet

Til Styrke 2019 inviterer vi til et 3 dagers program med varierte tema og foredragsholdere fra egen organisasjon, politikk og næringsliv. Dag 1 er tema organisasjon og vår industri og det grønne skiftet. Dag 2 fokuserer vi på Industri Energi på arbeidsplassen, Industri Energi i Norge og Industri Energi i verda. Dag 3 er det «kick off» for arbeidet som skal foregå frem mot Landsmøtet høsten 2020. Konferansen starter 3.desember med innsjekk fra kl 1100 og lunsj fra 1200-1300. Konferansestart er kl 1300.

3. Desember

Alle samles i den store salen.

Styrke2019 – organisasjon

11:00 – 13:00

Registrering

12:00 – 13:00

Lunsj

13:00 – 13:10

Områdeleder Ommund Stokka åpner og ønsker velkommen

13:10 – 13:35

Forbundsleder Frode Alfheim

13:35 – 14:00

LOs leder Hans-Christian Gabrielsen

14:00 – 14:20

Beinstrekk

14:20 – 14:50

Vår industri sin rolle i det grønne skiftet, Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

14:50 – 15:20

Vår industri sin rolle i norsk økonomi, Ketil Staalesen, LO

15:20 – 15:50

Pause

15:50 – 16:30

Omstilling? Det skjer NÅ.

  • Hydro Karmøy, Piloten (Inger Sethov)
  • Maersk Drilling, Klimanøytral rigg (Jesper Moberg)
  • Equinor, CCS (Steinar Eikaas)
  • Nikkelverket, klimaavtrykk i verdensklasse og batterirevolusjon (Nils Gunnar Gjelsten)

16:30 – 17:30

Debatt, Jonas Gahr Støre, Stein Lier-Hansen, Hans-Christian Gabrielsen.

17:30 – 20:00

Pause

20:00 – 22:30

Det inviteres til mat og forfriskninger, underholdning og gode samtaler.

4. Desember

Dag 2 starter kl 0900 med 3 forskjellige sesjoner. Du må ved påmelding registrere deg i forkant til den sesjonen du ønsker å delta. Du kan registrere deg til forskjellige sesjoner gjennom dagen og gå til den sesjonen du er påmeldt i pausen.

Sett deg godt inn i programmet i forkant slik at all forflytning i pausene flyter godt.

Industri Energi på arbeidsplassen

Sesjonen ledes av Ann Ørjebu og Cay Nordhaug

09:00-10:30
Tema 1: Klubben i arbeid

Tillitsvalgte deler sine suksessoppskrifter til hvordan man bygger et sterkt, aktivt og fungerende klubbapparat. Den lokale fagforeningen skal kunne verve og engasjere medlemmer, løse konflikter, samarbeide med verneapparatet og kommunisere ut til medlemmene om hva som foregår. Dette er bolken for deg som trenger inspirasjon og innspill til den viktige jobben som gjøres på arbeidsplassen hver eneste dag – fordi vi er sterkere sammen.

Morten Flister (Industri Energi Coor)

Tone Thon (Fresenius Kabi, Industri Energi)

Sten Roar Martinsen (Hydro Aluminium, Industri Energi)

Janicke Andreassen (Herøya Arbeiderforening, Industri Energi)

Erik Birkeland (Ekofisk komiteen, Industri Energi)

Gro Bratteli Jamholt (LO)

10:30-10:45 Beinstrekk

10:45-12:15
Tema 2: Lønnsforhandlinger lokalt og sentralt

Lønnsforhandling lokalt tar utgangspunkt i arbeidsplassen, men de henger også sammen med de sentrale forhandlingene. Hvordan forbereder tillitsvalgte seg i forkant, og hva er forskjellen på når man skal forberede lokale forhandlinger og sentrale forhandlinger fra klubbens perspektiv? Garvede tillitsvalgte deler sine erfaringer etter mange år på arbeidstakernes side av bordet.

 

Leif Sande (Tidligere leder Industri Energi)

Bjørn Åge Nilsen (Kvinnesdal Kjemiske Fagforening, Industri Energi)

Knut Nesland (Haliburton, Industri Energi)

12:15-13:30 Lunsj

13:30-15:00
Tema 3: Innleie fra bemanningsbyrå og bruk av vikarstillinger

Utbredt bruk av vikarer og innleie gjør at stadig flere står uten den sosiale og økonomiske tryggheten som faste ansatte har. Klubbapparatet må være skolert og jobbe aktivt for å demme opp mot ulovlig innleie og unødvendig bruk av vikarstillinger. Vi får høre hvordan forbundet sentralt jobber med innleie, og en av våre største klubber forteller hvordan de håndterer problemstillingen.

Hvordan oppleves prosessen for et medlem som går fra innleid til å bli fast ansatt? En tidligere innleid forteller, sammen med klubbleder og saksbehandler i forbundet.

 

Per Steinar Stamnes (Industri Energi Equinor)

Ommund Stokka (Industri Energi)

Gunn Tjessem (Industri Energi)

Harald Hereid (Odfjell Drilling, Industri Energi)

15:00-15:15 Beinstrekk

15:15-16:30
Tema 4: Politisk påvirkning

Industri Energi er et partipolitisk uavhengig forbund, men vi jobber med politikk hver eneste dag. Dette innebærer blant annet industripolitikk, innholdet i arbeidsmiljøloven og arbeidstakeres rettigheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvordan kan vi påvirke, hva kan vi påvirke og hvorfor er det så viktig at vi faktisk engasjerer oss også utenfor fagforeninga? Vi får besøk av en som er både klubbleder og ordførerkandidat, en som er leder av Industri Energi Forum, en som gikk fra å være ungdomstillitsvalgt til å sitte på Stortinget, samt den eksplosivt engasjerte lederen av LO i Trondheim. 

Per Kivijarvi (Titan Arbeiderforening, Industri Energi)

Solfrid Lerbrekk (SV)

John Peder Denstad (Leder LO i Trondheim)

Rune Krutå (Mosjøen Kjemisk Arbeiderforening, Industri Energi)

Leif Sande (Tidligere leder Industri Energi)

Avslutning, oppsummering og informasjon.

16:30 Pause frem til 19:45

Industri Energi i Norge

Sesjonen ledes av Herdis Rosland Eide og Johnny Håvik

09:00-10:30
Tema 1: Finnes Industri Energi i fremtidens industri-Norge? Hvordan ser Industri Energi ut i fremtiden?

Arbeidslivet er i endring. Teknologisk utvikling, nye bedriftsstrukturer og nye ansettelsesformer gjør seg gjeldende i industrien vår. I tillegg er midlertidighet, korte kontrakter, innleie og synkende organisasjonsgrad utfordringer som krever svar. Hvordan henger fagbevegelsen med i svingene? Hva skal til for å organisere dem som trenger det mest? Innlegg om hvor vi står i dag og hva vi kan gjøre for å styrke oss i møte med fremtiden.

Sigrun Aasland (Tankesmien Agenda)

Gunn Tjessem (Industri Energi)

10:30-10:45 Beinstrekk

10:45-12:15
Tema 2: Industri Energi i samfunnsdebatten – Vi organiserer oss til makta

Norsk industrihistorie er en historie om vilje til å ta naturressurser i bruk for å skape arbeidsplasser og verdier til fellesskapet, men er viljen til det samme også til stede i dag og i fremtiden? Og hvordan kommer egentlig arbeidsplassene og lokalsamfunnene våre til å utvikle seg? En ting er i alle fall sikkert: det er industriarbeiderne som best kjenner sine arbeidsplasser og lokalsamfunn og våre stemmer er viktige i samfunnsdebatten. Vi bretter opp ermene og diskuterer hvordan våre erfaringer og kompetanse kan være med å forme fremtiden.

 

Geir Seljeseth (Industri Energi)

Ørjan Norman (Husnes Kjemisk Fagforening, Industri Energi)

Wegard Harsvik (LO)

12:15-13:30 Lunsj

13:30-15:00
Tema 3: Kan kampanjeorganisering gjøre oss større og sterkere?

I denne bolken retter vi fokuset på kampanjenes kraft. Godt organiserte kampanjer er et effektivt verktøy. Både lokalt og sentralt i Industri Energi gjennomføres det jevnlig kampanjer for å nå målene våre, det være seg flere medlemmer, bedre resultat i forhandlinger eller politisk gjennomslag. Men, bruker vi dette kraftfulle verktøyet godt nok? Vi høster erfaringer fra andre og diskuterer hvordan vi selv kan bruke kampanjer mer effektivt.

Frode Alfheim (Industri Energi)

Ingard Haugeberg (ABC- klubben SKALA, Industri Energi)

Emma Watne (Fellesforbundet)

Andreas Olsen (Fagforbundet)

15:00-15:15 Beinstrekk

15:15-16:30
Tema 4: Tariffavtalens fremtid og betyding

Tariffavtalen er bærebjelken i arbeidslivet. Hva gjør at den er så viktig? En innføring i tariffhistorikk fra Marie Smith Solbakken med et spesielt blikk på oljehistorien. Deretter innlegg fra folk med førstehånds kunnskap og meninger om hvorfor det er så viktig med tariffavtale, blant annet Espen Utne Landgraff fra Foodora og dykkerne Kristian Rangøy Gundersen og Daniel Pilskog. Bjørn Erik Poppe Thorsen forteller litt om arbeidet som OSA inspektør og hvordan Industri Energi jobber for å få på plass tariffavtaler. Til slutt: Samtale mellom de forskjellige. 

Marie Smith-Solbakken (UiS)

Espen Utne Landgraff (Foodora, Fellesforbundet)

Kristian Rangøy Gundersen (Frøya Akvaservice, Industri Energi)

Daniel Pilskog (Abyss Aqua, Industri Energi)

Bjørn Erik Poppe Thorsen (Industri Energi)

Avslutning, oppsummering og informasjon.

16:30 Pause frem til 19:45

Industri Energi i verda

Sesjonen ledes av Amalie Tofte og Andreas C Halse

09:00-10:30
Tema 1: Solidaritet og internasjonalt arbeid i Industri Energi

Kvifor deltek forbundet i internasjonale møter? Kvifor får forbundet kvart år besøk av fagforeiningsaktivistar frå andre land? Og kvifor skal medlemmane i forbundet bry seg med problema til arbeidsfolk andre stadar i verda? I denne delen av programmet vert du kjent med det internasjonale arbeidet i Industri Energi og  fagrørsla sin eigen solidaritetsorganisasjon, Norsk Folkehjelp. Det vert vist til samanhengen mellom historia og samfunnsmodellen vår, arbeidarkamp i andre land og solidaritetsarbeid på tvers av landegrenser.

Frode Alfheim (Industri Energi) – forbundet sitt internasjonale engasjement

Henriette Westhring (Norsk Folkehjelp)

Olav Støylen – bakgrunnen for solidaritetsfondet

10:30-10:45 Beinstrekk

10:45-12:15
Tema 2: Faglege rettar er under åtak

Retten til å organisere seg er under åtak over heile verda. Retten til å streike vert innskrenka. Arbeidstakarar vert fråtekne retten til å forhandle kollektivt. Fleirnasjonale selskap får stadig større makt, arbeidstakarane får mindre makt. Og styresmakter er med på å minske det demokratiske handlingsrommet fagrørsla har. I denne delen av programmet vil du lære om kva utfordringar arbeidarar og fagrørsla møter i andre land, og kva dette har med oss å gjere.

Atle Høie – innleiing om IndustriAll GlobalL + stoda i verda i høve til faglege rettar

Camilla Houeland – (forskar ved UiO, tidlegare Afrika-rådgjevar i LO) – fagrørsla i Afrika og faglege rettar

Espen Løken (Svenssonstiftelsen)

12:15-13:30 Lunsj

13:30-15:00
Tema 3: Samarbeid på tvers av landegrenser

Fagførsla vert motarbeida i heile verda. Men heldigvis har fagrørsla metodar får å slå tilbake. Samarbeid over landegrenser er ein særs viktig strategi. Gjennom nettverk, globale rammeavtalar og samarbeidsutval kan me samarbeide med kollegaar i andre land. Dei fleste bedrifter har eit eller anna med utlandet å gjere, enten fordi dei er etablert i fleire land eller gjennom underleverandørar. Lær deg stammespråket – GFA (globale rammeavtalar), EWC (European Works Council) og globale nettverk, og kva det inneber. Kanskje er dette noko for di fagforeining?

Atle Høie – innleiing om globale rammeavtalar

Erfaringsutveksling/samtale:
Sten Roar Marthinsen (Alnor Kjemisk Fagforening, Industri Energi) – Hydro sin globale rammeavtale

Jørgen Kaurin – innleiing om EWC
Erfaringsutveksling/samtale:
Aase Fintland (Schlumberger Norge, Industri Energi)
Tom Jacobsen (Dalen Arbeiderforening, Industri Energi)
Leif Harall Salomonsen ( Industri Energi Sodexo)

15:00-15:15 Beinstrekk

15:15-16:30
Tema 4: Verda i Industri Energi

Industri Energi er i verda, men verda er også i Industri Energi. Kjærleiksinnvandrarar, arbeidsinnvandrarar og flyktningar frå andre land er del av samfunnet vårt. Mange av dei arbeider i våre bransjar. Nokre er organiserte, mange er uorganiserte. Tema som me ønskjer å fokusere på er: kva kan me gjere for å organisere fleire med minoritetsbakgrunn? Korleis kan me engasjere dei i fagforeiningsarbeid? Og kvifor er det så viktig at fagrørsla er inkluderande?

Ommund Stokka (Industri Energi)

Wayne Pena (Industri Energi)

Ann-Solveig Sørensen (NNN)

Onur Safak Johansen (LO)

Avslutning, oppsummering og informasjon.

16:30 Pause frem til 19:45

19:45 – 22:45

Vi samles til middag. Organisasjonsprisen deles ut kl 21:00

5. Desember

Vi samles i den store salen

09:00 – 09:05

09:05 – 09:35

09:35 – 10:45

10:45-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00 – 13:00

Velkommen, Terje Valskår

«Våkn opp for faen», Yngve Hågensen

Kickstart Landsmøtet 2020, Lill-Heidi Bakkerud

Pause

Industriarbeiderens rolle i samfunnsutviklingen, Mímir Kristjánsson

Avslutning – vel hjem, Ommund Stokka

Lunsj